می رو

بدین راه ُ روش می رو که با دلدار پیوندی ...

می رو

بدین راه ُ روش می رو که با دلدار پیوندی ...

آخرین مطالب

۱ مطلب در خرداد ۱۳۹۶ ثبت شده است

دعا بیش از این که کلمه باشد، یک صداست. در گوش می پیچد و حواس دیگر را از کار می اندازد... اگر دعاکارگر افتد، چشم دیگر سطر ها را نمی بیند، ذهن دیگر کلمه ها را پردازش نمی کند، دست دیگر کتاب دعا را اینور و انور نمی کند، تنها یک صداست که در تو پیچیده است. یک منادی ست که در جانت رسوخ می کند، چیزی از تو نمی ماند. یک تن فریاد می شوی. یک حجم ِ گنده ی اشک می شوی. از چشم هایت می چکی. یک پلک ملتمس، یک خیس ِ بی چاره . دعا می ریزد توی وجودت. خدا می نشیند بر ِ دلت. دست هایش را می گذارد زیر چانه اش و به تو زل می زند. آن وقت نمی دانی چه بگویی. بی کلمه ی بی کلمه. هزااار کلمه هجوم اورده اند و تو فقط یک کلمه داری...یک کلمه ی چکیدنی. 

۰ نظر موافقین ۲ مخالفین ۰ ۲۸ خرداد ۹۶ ، ۱۵:۱۹
پونه